Gwyliau Llyn ac Eryri Logo

Gwersylla Moethus ar Benrhyn Llŷn


English Version
Adref Pebyll Moethus Oriel Ardal Gweithgareddau Cysylltu Ble? Geirda
Croeso
Dewch i aros gyda ni yn ein pebyll moethus yma ar y fferm ar Benrhyn Llŷn. Profiad arbennig mewn ardal odidog.

0Profiad unigryw a byth gofiadwy.
1Pabell gyda gwely dwbl a dau wely bach sengl.
2Stôf losgi coed a charthenni moethus, Cymreig.
3Profiad unigryw i deulu neu gyplau rhamantus.
4Tanllwyth o dân, sgwrs, llyfr a gêm o gardiau.
5Toiledau cyffredin a rhai compost, profiad arbennig!
6Gwersyll ag egwyddorion cynaliadwy.
6Cawodydd a chegin sy'n lân ac yn fodern.
7Bwyd lleol o safon ynghyd â gwaith celf.
8Safle heddychlon ond yn ganolog i Lŷn ac Eryri.
9Croeso cynnes a hamper o gynnyrch lleol o safon.
10Llwybr Fferm llawn hanes, treftadaeth a natur.
10Wyau Syth o'r Nyth bob dydd a chroeso gan y geifr!

Llun o'r gromen “CARU'R lle yma! Mi fyddwch chi hefyd.....”Adolygiad TripAdvisor Llun o'r gromen "Dwi ddim ishio argymell y lle yma, sa'n well gen i ei gadw'n gyfrinach!" Adolygiad TripAdvisor Tan coed “Glamptastic! Adolygiad TripAdvisor” Y gromen yn y nos “Lle bendigedig i aros wedi ei selio ar egwyddorion gwych." Adolygiad TripAdvisor” Llun o'r gromen "Byddwch wir yn mwynhau popeth sydd yn cael ei addo a mwy!" Adolygiad TripAdvisor Plant yn mwynhau mefus "Cyfuniad perffaith o lonyddwch, y mynyddoedd yn y cefndir a'r afon yn llifo heibio." Adolygiad TripAdvisor. Llun o'r gromen o'r tu mewn "Mae'r gwlau dwbl yn gyfforddus iawn, gyda gorchuddion glan a blancedi cymreig, gwres o'r stôf goed a chroeso cynnes."Adolygiad TripAdvisor. Llun o fachgen yn rhedeg ar ol ieir "Mae popeth yn berffaith ac yn ei le yma - gwych." Adolygiad TripAdvisor Llun o blant yn mwynhau "Roedd y plant wrth eu bodd yma." Adolygiad TripAdvisor


Newyddion Diweddaraf:
Ymuno gyda'r cylchlythyr:
Enw Llawn:
E-Bost: